TIN CHÚA Ở TRONG ĐỜI
Phanxicô

1. Ai hỏi vì sao có thế giới xinh tươi. Ai hỏi vì sao nên nhân loại giữa đời. Hỏi rằng hoa thắm ai đặt trong vườn? Sao trên đường gặp muôn sông núi? Còn tôi đi mãi...