CỬA CHUỒNG CHIÊN
Nguyễn BáchĐK. Ta là cửa chuồng chiên. Ai qua Ta mà vào sẽ được cứu rỗi. Ta là cửa chuồng chiên. Ai đi vào sẽ được dưỡng nuôi

1. Người không đi qua lối cửa mà vào,...