MÓN QUÀ TỪNG NGÀY
Lm. Nguyễn Văn Tuyên1/ Từng ngày là món quà Chúa cho đời con, từng ngày là lễ vật đời con dâng Chúa, từng ngày là lễ vật dâng Chúa. Chúa ơi! Từng ngày là món quà Chúa cho...