XIN DÂNG LÊN CHÚA
Sơn Dương


1. Xin dâng lên Chúa, bánh thơm ngọt lành, cùng giọt rượu ngon chứa chan ân tình, ngày công lao khó, lòng con tiến dâng. Xin dâng lên Chúa, trái tim hồng tươi, ước...