BÔNG HỒNG DÂNG MẸ
Phanxicô

Mở: Bông hồng nhỏ bé dâng lên. Trái tim bé nhỏ thiết tha dâng Mẹ.

1. Dâng lên Mẹ một bông hoa hồng, màu hoa vẫn còn hoen máu. Còn hoen máu thắm tươi thanh cao từ...