CẦU MẸ THƯƠNG XỨ ĐẠO CON
Lm. Nguyễn Hùng Cường

ĐK: Xin Mẹ thương gìn giữ xứ đạo con. Ban ơn an bình gia đình hạnh phúc. Xin Mẹ thương dìu dắt xứ đạo con. Đoàn kết yêu thương nên chứng nhân...