BÀI CA KHÓ NGHÈO
(Mầu nhiệm Mân Côi - Mùa Mừng 3)
Nguyễn Bách

1. Mẹ đi mãi tìm nơi náu thân giữa đêm lạnh băng, Loài người xa vắng nhìn không xót thương, Chúa Con sắp hạ sinh không nơi tựa...