NGƯỜI ĐÃ CẤT BƯỚC
Lm. Tri Văn Vinh


ĐK. Người đã cất bước trên đường đời. Người đã cất bước đến muôn nơi. Người đến chiếu sáng đêm âm u muôn dân khỏi ngục tù cho ta Tin Mừng cứu rỗi. Người...