CHÚC TỤNG CHÚA
Lm. Nguyễn Duy

ĐK: Về đây muôn người, về đây chung tiếng ngợi ca muôn đời, hát khen Chúa trời. Về đây muôn người, về đây dâng tiếng hợp hoan, cảm tạ, tạ ơn Thiên Chúa.

1. Hãy...