DÂN DO THÁI
Nguyên Hữu

CĐ: Dân Do Thái cầm cành ô-liu đi đón Chúa và reo vang lời ca tụng rằng: Hoan hô! Hoan hô! Đức Chúa ngự trên các tầng trời.

1. Chúa là chủ trái đất và là Chúa thống...