ĐỜI LINH MỤC
Quang minh

1. Đời con liên lỉ một lời kinh một tâm tận hiến một niềm tin. Một màu áo đen trọn cuộc sống, một tình yêu Chúa chẳng nhạt phai. Lạy Chúa! Thân phận con là đầy tớ vô...