MỜI CHÚA VUI TRUNG THU
Hoàng Thúy Hồng

1. Bóng trăng tròn tròn treo trên trời cao. Muôn ngàn ánh sao mừng ngày vui Tết. Con mời Chúa đến mừng trung thu với con. Vui tết trăng...