DÂNG TUỔI THƠ
Đinh Công Huỳnh

1. Đây tuổi thơ bé nhỏ, tiến dâng lên bao mộng mơ. Cùng dâng lên Chúa bài ca, trìu mến, chân thành, thiết tha.

ĐK. Xin dâng lên Thiên Chúa, này bánh thơm với...