DÂNG BÔNG HOA NHỎ
Lm. Kim Long

1. Con hái những bông hoa nhỏ những bông hoa đẹp khôn ví, cung kính đến bên máng cỏ mà dâng lên Chúa Hài Nhi.

ĐK. Xin hòa tiếng ầu ơ với Mẹ Chúa đang ru hời....