ĐỀN TẠ TRÁI TIM MẸ
Tác giả: Nguyễn Khắc Tuần

ĐK. Lạy Mẹ Fatima, Mẹ nỉ non bao lần, tội gian trần để phiền cho trái tim Mẹ. Lòng Mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần, con dâng mình đền thay tội...