ĐƯỜNG THÁNH GIÁ


1- Yêu thương con Cha đứng nơi quan tòa. Cho nhân gian lên án Cha vì con. Yêu thương con, Cha đớn đau vô ngần, nhưng con đây lên án Cha bao lần.

ĐK: Con xin được chọn Thánh...