ĐẠI DƯƠNG THƯƠNG XÓT
Thế Thông


1/ Thuyền con nổi trôi giữa sóng đại dương. Màn đêm mù khơi buông lái lạc sai đường. Mưa gió đang thét gào, thuyền con giữa ba đào, trên sóng bấp bênh biết mai...