ĐỜI ĐÔI LỨA BÊN MẸ
Lm. La Thập Tự

1. Hai chúng con giờ đây nên một đến trước ngai Mẹ thành tâm kêu khấn. Xin cho người anh con yêu hôm nay luôn trung thành cuộc sống thủy chung. Xin cho người em...