THẤY CHÚA TRONG MỌI NGƯỜI
Tường Ân

1/ Cuộc sống tích trữ làm chi, đến sau chẳng giữ được gì. Cuộc sống háo hức giàu sang, yêu Chúa yêu cứ dở dang. Khi tâm hồn con đây khép kín, Chúa với con xa dần khoảng cách. Mặc bao gian khó tha nhân, mặc ai gánh nặng thế trần.

ĐK. Xin xcho con thấy Chúa luôn hiện diện trong mọi người. Dám cho đi, biết chấp nhận hết những gì Chúa muốn. Mọi hồng ân Chúa ban cho dẫu không là của con. Xin trung kiên sống trọn tình như Ngài vẫn thương con.

2/ Cuộc sống cứ mãi lầm than, ước mơ ngày tháng an lành. Lạy Chúa hãy đến dủ thương để con được chỗ tựa nương. Khi tâm hồn buông xuôi Chúa hỡi giúp con luôn trông cậy Ngài thôi, bởi con tay trắng hư không, bởi con biết mình thấp hèn.

3/ Cuộc sống phú quý giàu sang, khó thay vào Nước Thiên Đàng. Thì hãy biết mở lòng ra và yêu người hết mình ta. Cho gian trần vơi đi khốn khó lấy yêu thương xoa dịu buồn lo. Để danh Chúa mãi quang vinh làm cân xứng một mối tình.