Lời Ngỏ!


Sau hơn 6 năm http://ThanhCaVietNam.Net phục vụ ACE trên Internet, trong Lĩnh vực Thánh Nhạc – Thánh Ca, BQT-TCVN đã lập được các Trang Web:
- Trang Nhạc Thánh Ca
- Trang Lời Chúa - Suy Niệm
- Trang Lời Nhạc PDF

Và 2 Diễn đàn:
- Diễn đàn Thánh Ca Việt Nam
- Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

Tuy nội dung, chương trình phục vụ của TCVN có phát triển theo nhu cầu của ACE, nhưng do khả năng có hạn về thời gian, và năng lực, nên đôi khi BQT-TCVN vẫn chưa đáp ứng tốt nhiều yêu cầu trợ giúp.

Hiện tại nhu cầu sử dụng Thánh Ca bằng các loại trình chiếu để dùng trong Thánh Lễ, Hội diễn...việc cập nhật sẵn "Lời Nhạc Thánh Ca" để ACE kịp thời, nhanh chóng là hết sức thiết thực.
BQT-TCVN thấy cần lập ra Trang Lời Nhạc Thánh Ca để mở rộng phạm vi phục vụ của Website.

Mong rằng, với sự ra mắt Trang Web này, kết hợp với các trang Web sẵn có của TCVN, việc phục vụ ACE ngày càng tốt hơn.

Chắc chắn thời gian đầu đưa vào sử dụng Trang Web sẽ chưa đáp ứng tốt nhu cầu của ACE, rất mong sự góp ý để BQT hoàn thiện.

Trân trọng!

View more the latest threads: