LẠY MẸ TỪ BI
Hùng Lân


1. Lạy Mẹ từ bi lòng con yêu mến, con vang tiếng ca thiết tha nguyện cầu. Mẹ là nguồn vui tràn khắp năm châu. Xin xót thương người hằng khao khát kêu cầu.

ÐK: Một lòng cậy trông con hết sức tin yêu. Ðường đời vững chí dẫu khi chân hòng xiêu. Mặc cho sóng đời nguồn gian nan nào thiếu. Dấu chân Mẹ lành trung tín con theo.

2. Lạy Mẹ từ bi lòng con yêu mến. Con đang đắm say thú vui phàm hèn. Tội đời nặng thay vai Ðấng linh thiêng. Xin giúp con đền niềm sai lỗi trung kiên.

3. Lạy Mẹ từ bi lòng con yêu mến. Cho con biết theo gương xưa rạng ngời. Một niềm cậy trông thờ Chúa Ba Ngôi. Gieo rắc Tin Mừng gần xa khắp phương trời.