LỜI NGUYỆN ĐẦU XUÂN
Lm. Khuất Duy Linh – Hải Vân


ĐK. Mừng xuân đến muôn sắc hoa khoe tươi. Hát vang ca mừng kỳ công của Chúa xuân. Mừng xuân đến vui sướng khắp nơi nơi, phúc ân chan hòa cầu xin với Chúa xuân

1. Này em bé trong sáng như Thiên Thần, thầy mẹ thương chúc cho em nên người. Cầu xin Chúa âu yếm em thật nhiều, và sang năm em lớn em ngoan

2. Người con gái sao lắm khi em buồn? Tuổi xuân em suối mơ đêm trăng rằm. Hồn em sáng như xuân vườn đào, nguyện sang năm em dễ thương hơn

3. Tạ ơn Chúa vì những phúc lộc Người, vì hồng ân Chúa ban cho nhân trần. Nguyện xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm, và ngày nay vui sống khang an