BƯỚC VÀO
Lm. Phạm Liên Hùng

ĐK. Bước vào, bước vào nơi thánh cung. Niềm vui cao dâng ngút bay chín từng. Bước gần, bước gần trước thánh nhan. Hồn con sung sướng hát câu ca mừng.

1. Chúa là Đấng con bao chờ mong. Giờ đây con đến tìm nơi náu nương. Sống gần Chúa con quên sầu thương. Niềm vui chan chứa tình yêu Chúa khôn lường.

2.
Chúa mạch sống của bao tuổi xanh. Niềm vui phơi phới, niềm vui thắm xinh. Hướng về Chúa như mong bình minh. Hồn ai khao khát tìm thấy ánh xuân tình.

3.
Chúa hạnh phúc ở trên trần ai, từ đây con muốn ở bên Chúa thôi. Giữa cuộc sống bao nhiêu rủi may, cậy trông nơi Chúa hồn con sẽ vui hoài.