THÁNG HOA ĐÃ VỀ
Nguyên Dũng


1. Tháng Hoa đã về đoàn con đến bên nhan Mẹ. Hòa vang khúc ca ngợi khen danh Mẹ cao sáng. Tháng Hoa đã về đoàn con hái hoa dâng Mẹ. Ngàn hoa thắm tươi ngát hương đượm sắc màu.

2. Trước tôn nhan Mẹ ngàn Hoa thắm tươi khoe màu. Làn hương ngát bay tỏa lan bên ngọn nến sáng. Ngắm Tôn Nhan Mẹ niềm vui ngất ngây dâng đầy. Đoàn con kính dâng lên Mẹ niềm vui này.

3. Sống trên Gian Trần đoàn con vững tin nơi Mẹ. Tình Mẹ chứa chan đẹp như trăng rằm trong sáng. Chúng con tâm nguyện từ nay dõi theo gương Mẹ Nguyện xin hiến dâng lên mẹ cuộc sống này.

ĐK. Cùng cất cao lên lời kinh mừng kính danh Mẹ hiển vinh. Mẹ được Chúa ban nhiều đặc ân cao quý. Cùng đến trước Nhan Thánh mẹ cùng chắp đôi tay bái lạy. Cậy nhờ Mẹ giúp chúng con nơi Thế Trần.