KHÔNG THỂ
Nguyên Dũng


1. Thà đốt lên một que diêm hơn chìm trong đêm lạnh. Thà rớt như hạt sương đêm tan vào rặng cây héo úa. Không thể làm con Chúa mà sống thất vọng buông xuôi. Không thể làm con Chúa mà không loan báo Tin Mừng

ĐK. Xin Chúa giúp con sống xứng đáng hơn. Hăng say loan báo Tin Mừng, dẫu có khó nguy vẫn vững bước đi, vẫn một lòng kiên trung

2. Nguyện mến yêu và cho đi không hề mong đáp đền. Nguyện sống trong sự hy sinh quên mình vì đường công chính. Luôn nhiệt thành với Chúa để nối bến bờ yên vui luôn đồng hành với Chúa thực thi nhân ái giữa đời

3. Nguyện tiếp bước Người ra đi loan truyền ơn cứu độ. Để những tâm hồn đơn sơ cảm nhận được tình yêu Chúa. Như từng tờ giấy trắng thành những bức họa yêu thương. Như vườn hồng thay lá, trổ hoa hương sắc đậm đà