XUÂN NGUYỆN
Lm. Nguyễn Hữu


ĐK. Ngày đầu xuân con hân hoan đến bên tháp giáo đường
Lòng reo vui như lá như hoa trong mùa xuân mới
Lời cầu kinh con thiết tha xin Chúa ban ơn Trời
Cho cuộc đời luôn xinh thắm, thắm như hồng tươi

1. Ba trăm sáu mươi lăm ngày đã lướt trôi
Mình Cha là vững bền ngàn năm luôn mới
Vì Ngài là Thiên Chúa tác tạo thời gian
Hôm qua như hôm nay mãi sau này muôn ngàn sau

2. Con xin chắp tay cúi lạy một Chúa thôi
Nguyện thương đời con đầy sầu đau muôn nỗi
Cậy nhờ tình yêu Chúa ví tựa biển khơi
Hôm qua như hôm nay đến muôn đời không hề vơi