YÊN VUI MỘT ĐỜI
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh


1. Chúa sẽ ban ngày nắng tiếp sau ngày mưa
Chúa sẽ cho trời sáng xóa đêm buồn lo
Nếu mắt môi mặn đắng Chúa lau lệ khô
Hỡi những ai nặng gánh đến bên Ngài chưa?

ĐK. Chúa là nguồn nước trong cho con nghỉ ngơi
Xóa lao nhọc của tháng năm ngược xuôi
Hỡi bao người đời sống luôn nổi trôi
Đến bên Ngài rồi sẽ yên vui một đời

2. Chúa sẽ cho cày sới đất hoang chờ mưa
Chúa sẽ ban dòng suối tưới sa mạc trơ
Chúa sẽ luôn đổi mới trái tim cằn khô
Hỡi những ai lạc lối đã quay về chưa?