XIN ƠN BÌNH AN
Tác giả: Xuân Tưởng

1. Lời kinh cho anh, lời kinh cho tôi, xin yên vui đến bình an muôn người. Lời kinh hôm nay, lời kinh mai sau, xin cho ai đó đừng gieo căm hờn.

ĐK. Hãy sống với bác ái, nghe theo Tin Vui người bên người. Chúng ta xây yêu thương, xóa hết quá khứ vui trong tình Ngài.

2. Lời kinh đêm thâu, lời kinh ban mai, câu kinh cho những hoàng hôn xa mù. Buồn thương bên nhau, sầu vương cho nhau, ta xin quên hết để yêu thương đời.