Ở LẠI CHÚA ƠI
Lm. Nguyên Lễ


ĐK 1. Hãy ở cùng con Chúa ơi, ở cùng con Chúa ơi. Nguyện cầu Chúa đỡ nâng không rời. Và ban xuống chứa chan ơn Trời, để con vững bước đi trong đời, ở cùng con Chúa ơi

ĐK 2. Chúa ở lại thôi Chúa ơi, ở lại thôi Chúa ơi. Vì ngày đã sắp trôi qua rồi. Hoàng hôn đã xuống ngang lưng đồi. Màn đêm sắp phủ vây khung trời, ở lại thôi Chúa ơi

1. Con cần Chúa ở cùng vì thân con đầy yếu đuối. Hồn con bao lần chơi vơi, lầm mê trong đời tội lỗi. Nguyện cầu Chúa đoái thương chở che, và dìu dắt đỡ nâng ngày đêm. Tràn hồng phúc giúp con bình yên sống tín thành

2. Con cần Chúa ở cùng vì dương gian đầy u tối. Và chông gai đầy muôn nơi, nguyện thương đưa đường dẫn lối. Ngài là chính ánh sáng tỏa lan, hằng dọi chiếu bóng đêm tỏa lan. Ngài mở lối dẫn đường con bình an, giữa thế trần

3. Con cần Chúa hiện diện và khơi lên một niềm tin. Để con luôn được trung kiên, nhiệt tâm trong đời dâng hiến. Lòng thề hứa bước treo Ngài thôi, Lời Ngài phán rắc gieo mọi nơi. Dù cuộc sống khó khăn chẳng ngơi tiếp bước Ngài

4. Con cần Chúa hiện diện, rộng ban muôn vàn ơn thiêng. Để con không còn quên Chúa, và không bao giờ xa Chúa. Vì nhờ có Chúa trong hồn con, trọn cuộc sống sẽ tươi đẹp luôn. Nguồn hạnh phúc tháng năm trào tuôn suốt kiếp người