GIÊSU! CHÚA BAO DỊU HIỀN
Lm. Từ Duyên


1. Quỳ đây dưới chân thập giá Ngài, thầm lặng ngước nhìn lên trào dâng nỗi xôn xao, vì mến thương yêu Ngài. Giờ đây con thắp lên niềm tin, xin yêu Chúa muôn đời, tình con vẫn nồng nàn.

ĐK. Giêsu Chúa bao dịu hiền, Chúa rất nhân từ. Xin hãy thứ tha tuy con nhiều yếu đuối, Giêsu Chúa bao dịu hiền, Chúa rất nhân từ. Chúa vẫn thương con, dẫu con đây phản bội.

2. Đời con biết bao lần chối từ và nhiều lúc bội phản, bỏ xa Chúa bao năm gục chết trong âm thầm. Giờ đây nghe vấn vương lòng con nay xin bước quay về cầu mong Chúa mở lòng.

3. Này con vững tin ở nơi Ngài và này Chúa dủ thương. Ngài dâng hiến thân mình đền hết bao tội đời. Để con vui đón nhận hồng ân tin yêu mãi sáng ngời, hạnh phúc thắm một đời.