TÂM TÌNH CA 4
Lm. Thành Tâm


1. Chiều nao trời khuya vắng núi cây dầu. Buồn đau mồ hôi như máu nhỏ chan hòa. Nằm kia đồ đệ yếu dấu ngủ say vùi. Chúa riêng một mình vì tội nhân thế nâng chén sầu

ĐK. Lạy Cha nhân ái yêu thương bao dung luôn luôn trông chờ. Người con phung phá như chiên đi hoang sớm biết tìm về. Thật tâm thống hối Cha ơi Cha ơi xin Cha thương tình. Hãy thứ tha cho thêm một lần nữa con đây dại khờ

2. Niềm đau càng thêm chua xót lúc đêm tàn. Từ xa vọng về than trách tiếng canh gà. Còn chi, đồ đệ thân tín đã bội tình. Biết đâu ông này nào ai có biết sao hỏi hoài

3. Rồi đây đồi trơ nắng cháy chốn pháp trường. Vì yêu Ngài cam mang lấy án thập hình. Triều thiên vòng gai đinh sắt xé thân mình. Dưới chân thập hình, Mẹ đang đứng đó tê tái lòng