ƯỚC MƠ ĐỜI CON
Lm. Thiên Ân


1. Con muốn là ngọn nến, thắp sáng trên bàn thờ. Luôn mãi gần bên Chúa, tựa như các em thơ. Con muốn được yêu Chúa, mãi mãi không phôi phai. Xin Chúa dạy con biết thực thi Thánh Ý Ngài

ĐK. Xin biến con thành ngọn nến, tỏa sáng khắp nơi nơi. Và cháy mãi không ngơi, Ngài ơi. Xin thắp lên tình yêu Chúa, rực sáng mãi trong con, để biết sống hy sinh quên mình

2. Con muốn là ngọn nến, cháy sáng lung linh hoài. Cho dẫu ngàn giông tố, tình con vẫn không phai. Con muốn được đốt nóng, những trái tim giá băng. Mong ước lòng từ nhân tỏa lan khắp gian trần

3. Con muốn là ngọn nến, thắp sáng cho nhân trần. Cho dẫu là nhỏ bé, rọi soi giữa đêm đen. Con muốn được như Chúa, sống hiến thân cho đời, mang tiếng cười reo vui niềm tin mãi không rời