GIỌT LỆ SẦU
Lãng Tử


ĐK. Lạy Chúa, (bao năm lưu lạc) nay con về đây, con về đây, xin Chúa thứ tha.

1. Con đã say mê trong bước đường lầm. Nay con quyết tâm: Quay gót trở về.

2. Con đã đi sâu trong chốn bụi đời. Nay con Chúa ơi mi đẫm lệ sầu.