TA DÌU NHAU
Tác giả: Xuân Tưởng

1. Đây ngày vui niềm thương vừa lớn, đây niềm tin vừa trao phút giây. Khi bàn tay người thương đã gần và tình ta ngất ngây.

ĐK. Ta cùng đi về nơi phố phường, hay nơi thôn dã kia. Ta dìu nhau mặc cho tháng ngày, hẹn thề mình có nhau suốt đời.

2. Ai hiểu cho lời ta chẳng nói? Ai hiểu cho tình ta vút cao. Như mùa đông vừa qua hết rồi, tình mình trong gió xuân.

3. Xin tình yêu đừng phai màu áo. Xin tình yêu còn thơm ngát hương. Cho đời ta niềm tin Chúa trời, và niềm yêu thế nhân