CHÚA ĐÃ PHỤC SINH
Hải Ánh

ĐK. Hôm nay Chúa đã Phục Sinh. Mừng vui dâng lời ca chúc. Allelua, Alleluia! Mừng Chúa Phục Sinh.

1. Hôm nay Con Chúa toàn thắng sự chết. Lối vào sự sống vĩnh hằng đã rộng mở. Xin Thánh Thần Chúa đổi mới cõi lòng con. Mai này cũng sẽ được phục sinh với Chúa.

2. Xin ơn thiêng giữ vững Hội Thánh trần thế. Tới ngàn ngàn thu muôn đời vẫn triển nở. Xin Thánh Thần Chúa đổ xuống suối hồng ân. Kết hợp muôn tâm hồn cùng một niềm tin.