NĂM SẮC HOA
Nguyên Nhung


ĐK. Chúng con về đây thành kính (i) dâng lên Mẹ ngàn đóa (ia) hoa tươi đẹp tỏa hương thơm bát ngát. Chúng con về đây dâng tiến (i) nhành hoa lòng hòa với (ia) muôn cung đàn hát khen Mẹ ngàn hoa

1. Hoa đỏ tươi (i) thơm nồng là hoa nhành hoa nở trái tim hồng, đóa hoa tình yêu thánh thiêng cao vời. Hoa đoàn con (ia) dâng Mẹ nguyện xin niềm tin son sắt như Mẹ. Cánh hoa cuộc đời xin dâng Mẹ yêu

2.Hoa nở tươi (i) trắng ngần là hoa nhành hoa ngởi sáng tinh tuyền, đóa hoa sạch thơm sánh hơn ngọc ngà. Hoa đoàn con (ia) dâng Mẹ là hoa đậm hương cuộc sống trong lành. Cánh hoa cuộc đời xin dâng Mẹ yêu

3. Hoa vàng tươi (i) nắng vàng là hoa tỏa hương nhân đức chan hòa, đóa hoa tình thương ngát hương thiên đường. Hoa đoàn con (ia) dâng Mẹ ngợi khen Mẹ muôn ơn thánh tuyệt vời. Cánh hoa cuộc đời xin dâng Mẹ yêu

4. Hoa màu tím (i) u sầu là hoa thuận theo thiên ý nhiệm mầu. Đóa hoa buồn thương đóa hoa khiêm nhường. Hoa đoàn con (ia) dâng Mẹ. Nguyện luôn cậy trông tín thác như Mẹ. Cánh hoa cuộc đời xin dâng Mẹ yêu

5. Hoa màu xanh (i) hy vọng nở tươi tuyệt hương nhân đức trọn lành. Ngát thơm trời cao thánh ân dạt dào. Hoa đoàn con (ia) dâng Mẹ. là hoa tỏa hương mến Chúa yêu người. Cánh hoa cuộc đời xin dâng Mẹ yêu