NIỀM XÁC TÍN CỦA CON 21
Lm. Nguyễn Văn Tuyên


1. Lạy Chúa! Chúa đã gọi con đi vào thế trần để con loan tin vui mừng rao truyền chân lý. Lạy Chúa! Chúa yêu thương con không từ chối con, vì Chúa đã thương yêu con, con bước theo Ngài

ĐK. Ra đi loan báo Tin mừng Giê su tình yêu Chúa Cha cứu rỗi nhân gian giao hòa đất trời. Đan tay xây đắp Nước Trời trao ban hạnh phúc khắp nơi thế giới an bình phúc vin đẹp xinh

2. Lạy Chúa! Chúa đã chọn con rao lời an bình, ngợi ca ân thiêng chan hòa Chúa Trời thánh hóa. Lạy Chúa! Chúa nâng con lên thánh điện ngát hương, chọn con dẫu con ngu ngơ tim hát ca mừng

3. Lạy Chúa! Chúa vẫn mời con đi vào giữa đời, dù con bơ vơ lo sợ bé nhỏ không xứng. Vì Chúa đã yêu thương con, con người Chúa yêu, và con hát câu tri ân vui bước lên đường