GIUSE, NGƯỜI THỢ VÔ DANH
Minh Chiết

ĐK. Hỡi người thợ vô danh xưởng mộc đơn nghèo Nazareth xưa, xin ban ơn ấm no, ban ơn phước lành cho những người ngày đêm vất vả lao công ớ ơ. Hỡi người thợ tín trung làm việc âm thầm nuôi Con Chúa trên trần gian, xin cho những người đang xây dựng thế giới này được thấy ngài phục sinh trong bàn tay của họ.

1. Chúng con cần noi gương ngài để thấy kho tàng trong giọt mồ hôi, thấy nụ cười trong từng dòng nước mắt, thấy Nước Trời trong lòng đất mẹ cằn khô.

2. Chúng con cần noi gương ngài để thấy sáng tạo ươm tình hoà vui, thấy tươi đẹp trong từng việc nhỏ bé, thấy vinh dự trong từng khó nhọc ngày qua.

3. Chúng con cần noi gương ngài để sống giữa đời âm thầm thảnh thơi, sống giữa đời trong tình người con Chúa, sống Tin Mừng như lời chứng của tình yêu.