XIN CHÚA Ở LẠI
Lm. Thái Nguyên


1. Xin ở lại với con vì con luôn cần Chúa hiện diện. Xin ở lại với con vì con yếu đuối cần Chúa đỡ nâng. Con cần Chúa biết bao vắng Chúa đời sống lao đao. Như trên đường Em-mau nếu không có Ngài xót xa u hoài.

ĐK. Xin Chúa đồng hành với con sưởi ấm tim con lạnh giá. Xin Chúa ở lại với con khơi sáng tin yêu hy vọng. Đời vắng Chúa hư không chẳng còn gì để trông mong. Lòng có Chúa an vui cho đời con dâng tràn sức sống.

2. Trong lúc đời tối tăm thì hay đâu Ngài đến viếng thăm. Trong khi đầy lắng lo đời con khốn khó thì Chúa ngay bên. Trong cuộc sống hôm nay có Chúa mà vẫn không hay. Cho con tập nhận ra Chúa đang hiện diện với con đêm ngày.

3. Chúa đã làm sáng lên niềm tin yêu từ những thất vọng. Cho con được trở nên người gieo ánh sáng vào chốn tối tăm. Con cần biết lắng nghe khơi lên nguồn sống hy vọng. Trao ban niềm bình an giúp cho tươi mầu những ai ưu sầu.