XIN THÁNH THẦN ĐẾN
Lm. Thái Nguyên


1. Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài hãy đến như làn gió mát. Xin thổi vào đời con, vào Giáo Hội, vào thế giới, để đem lại cho chúng con sự tươi mới nhẹ nhàng, sự tự do, sự bình an.

ĐK. Xin Thánh Thần như làn gió mát, như dòng nước trong, như ngọn lửa hồng Ngài đổi mới mọi người, mọi nơi.

2. Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài hãy đến như dòng nước trong. Xin chảy vào đời con, vào Giáo Hội, vào thế giới, để rửa sạch bao vết nhơ làm tươi mới cuộc đời, để mầm sống vươn dậy ngàn nơi.

3. Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài hãy đến như ngọn lửa cháy. Soi tỏ vào đời con, vào Giáo Hội, vào thế giới, để đẩy lùi bao tối tăm làm cho thế gian này được rực sáng ngời tình yêu.