KHI CON GẶP NGÀI
Lm. Từ Duyên

ĐK. Khi con gặp Ngài như diều gặp gió lên. Khi con gặp Ngài lòng trào dâng ngất ngây. Khi con gặp Ngài thuyền đời con xuôi bến. Khi con gặp Ngài cuộc đời vui đắm say.

1. Khi con gặp Ngài như hoa nở nụ cười. Khi con gặp Ngài đời con sẽ tươi vui. Khi con gặp Ngài buồn đau sẽ vắng xa. Khi con gặp Ngài đời hòa vui tiếng ca.

2. Khi con gặp Ngài như khi gặp mẹ hiền. Khi con gặp Ngài đời con hết đơn côi. Khi con gặp Ngài lòng vơi tan lắng lo. Khi con gặp Ngài đời rộn lên ước mơ.

3. Khi con gặp Ngài như chim gặp lại rừng.Khi con gặp Ngài đời con hết lang thang. Khi con gặp Ngài lòng dâng cao nỗi mừng. Khi con gặp Ngài đời bừng lên mến thương.