TÌNH YÊU MẾN
Cao Huy Hoàng


1. Cuộc đời này con có gì mà dâng Chúa đâu. Những luống cày sâu trời tối mau cha chưa kịp về; Mẹ bận rộn từng ngày lo no cơm ấm áo; Có chi đâu Ngài ơi có chi dâng Ngài.

ĐK. Con xin tiến dâng lên tình yêu mến nhờ những hy sinh được êm ấm gia đình. Con xin tiến dâng lên tình yêu mến, nguyện Chúa đoái thương gia đình con được bình yên.

2. Đời tuyệt vời luôn thắm nồng tình yêu thiết tha. Gương sáng mẹ cha ngày tháng qua luôn luôn hiền hoà; Mẹ dặn dò đừng buồn nhau không vui mái ấm. Mến yêu nhau đẹp sao lễ dâng lên Ngài.