DÂNG ĐỜI TÌNH THƯƠNG
Việt Khôi


ĐK. Nguyện dâng lên Chúa trái tim thắm nồng cùng bao mơ ước sáng đời tình thương

1. Ngày từng ngày lòng con ngóng trông, đêm từng đêm lại thêm ước mong. Mong hạt lúa trĩu bông, mong quả nho chín hồng, cùng hiệp dâng lên Chúa tâm tình con chan chứa bốn mùa ngát tỏa tình yêu tiến dâng Ngài lễ vật toàn thiêu

2.Bao đổi thay tựa cơn lốc xoay vào cuộc đời đầy muôn đắng cay. Xin lòng mến chứa chan hương tình yêu ngút ngàn. Lòng thủy chung sau trước đường tình yêu con bước, ước nguyện sống vì anh em tháng năm dài suốt cả đời con