BA NGÔI THIÊN CHÚA
Cao Minh Thắng

ĐK. Ôi tình yêu Thiên Chúa, cao vút hơn đất trời. Ôi tình yêu Thiên Chúa, chan chứa hơn nước nguồn, êm ái tựa ánh trăng thu, man mát nhẹ gió vi vu, tha thiết ngọt tiếng ai ru; ru hồn con tháng năm.

1. Chúa Cha, Đấng tác thành muôn loài. Đây biển khơi, ngàn sông núi bao la. Trên trời cao trăng sao sáng ngời. Bao kỳ công Ngài đã tác thành.

2. Chúa Con, Đấng cứu chuộc thế trần. Chết khổ đau trên thập giá năm xưa. Chết vì yêu thương thế nhân tội đầy. Hỡi người ơi! Nào có hiểu thấu ơn Trời.

3. Chúa Thánh Linh, Đấng sáng soi trí lòng. Để ngày đêm con yêu mến Chúa Ba Ngôi. Để hồn con được ơn Chúa nhiều. Ôi Thần Linh, soi sáng trí lòng.