GIUSE LAO ĐỘNG
Chưa biết

ĐK. Bằng con tim Người đã yêu thương hết tình. Bằng đôi tay Người dưỡng nuôi gia đình Thánh. Giuse, Giuse lao động. Giuse, Giuse lao động là gương sáng cho mọi người theo.

1. Trong âm thầm thực thi ý Chúa. Giữ gìn Gia Thất an toàn, thoát qua bao thử thách lầm than.

2. Luôn trung thành bảo trợ Con Chúa. Tôn trọng yêu mến Đức Mẹ, mãi vang danh một Đấng trượng phu.

3. Vẫn kiên cường một đời trung tín. Lao nhọc khốn khó coi thường, sống khiêm cung và sống niềm tin.