TỰ TÌNH SÁM HỐI
Thiên Lý


1/ Đêm buông dần tiếng nghẹn ngào thở than. Con dâng Ngài từng lời ăn năn xin Ngài tha thứ thân phận tội tình. Xin Ngài nâng đỡ thân phận mọn hèn còn chơi vơi đêm đen. Đam mê nhiều giữa bụi trần phù hoa. Van xin Ngài dủ tình thương tha con dù lạc bước kiếp trần đày đọa. Con dù bạc bẽo nỡ phụ tình Ngài, thì Ngài ơi xót thương

ĐK: Nguyện cầu Giê-su lòng từ nhân thiết tha. Mở lượng khoan dung hải hà lạy Ngài chớ chấp tội. Giọt lệ ăn năn thật lòng quay bước về. Gởi trọn tâm tư xin Ngài thắp sáng đời u mê.

2/ Bao năm trường bên giòng đời nổi trôi. Tin yêu Ngài lặn vùi xa xôi, danh lợi vui thú tham vọng tiền tài, đã làm quên mất ân tình của Ngài hằng thương con khôn vơi. Đam mê nào đã nhiều lần phủ vây. Qua bao ngày ngậm ngùi chua cay con giờ tìm thấy Chúa là nẻo đường. Xin Ngài dẫn bước chân còn dặm trường vời vợi trong gió sương.