TÁI SINH TRONG CHÚA PHỤC SINH
Minh Chiết


1. Vì yêu thương con Chúa đã sinh xuống làm Người. Vì yêu thương con Chúa đã sống kiếp con người. Vì yêu thương con Chúa đã chết trên thập tự. Vì yêu thương con Chúa đã sống lại hiển vinh.

ĐK: Người người ơi vui lên Chúa đã chiến thắng tử thần rồi. Người người ơi ca lên bài thánh ca phục sinh. Người người ơi hân hoan hãy tiến bước đi sâu vào cuộc đời. Dọn từng cuộc phục sinh, tái sinh trong Chúa phục sinh.
2. Từng câu yêu thương Chúa vẫn đang nói bằng lời. Nhịp tim yêu thương Chúa rưới máu thắm cho đời. Tình yêu khoan dung Chúa vẫn thứ tha nhân loại. Để cho nhân gian sống với nhau bằng mến thương.

3. Tình yêu đưa con đến khắp nơi chốn cuộc đời. Tình yêu trao con những gánh vác mới trong đời. Tình yêu cho con những phút sống trong tuyệt vời. Tình yêu trao con đó chính Chúa-Nguồn phúc vinh.