RỘNG TÌNH THA THỨ
Lm. Mi Trầm


1/ Từ trên thánh giá Chúa giang tay ra, tình Ngài vẫn bao la. Gục đầu nhìn xuống thấy kẻ giết mình. Người lên tiếng xin. Xin Cha rộng tình thứ tha vì chúng chẳng biết việc chúng làm. Xin Cha rộng tình thứ tha vì chúng chẳng biết việc chúng làm.

ĐK: Chúa vẫn biết loài người tội lỗi, tình đời đen tối Chúa vẫn thương thôi. Hãy quyết sống một đời như Chúa, rộng tình tha thứ không hờn căm oán thù. Chúa vẫn biết loài người tội lỗi, tình đời đen tối Chúa vẫn thương thôi. Hãy quyết sống một đời như Chúa, rộng tình tha thứ không hờn căm ghét ghen.

2/ Hận thù chất ngất nếu ta không tha thì hại đến thân ta. Này là lời Chúa, hãy yêu kẻ thù hờn căm sẽ tan. Hãy sống hoàn thiện như Chúa, lời Chúa hãy khắc tận trong lòng. Hãy sống hoàn thiện như Chúa, lời Chúa hãy sống thật hết lòng.