YÊU THƯƠNG PHẬN NGƯỜI
Lm. Gioan Hà Trần


Yêu thương phận con người. Ngài đã đến nơi trần gian với tấm thân yếu hèn Ngài luôn luôn chia sẻ. Ngài chia sẻ thương đau Ngài lo lắng cho con Ngài luôn dẫn đưa con ngày tháng trong cuộc đời.

ĐK: Hạnh phúc là Đức Kitô. Hạnh phúc dâng hiến cho đời. Hạnh phúc xin biếu cho tôi là Ngài dang tay chịu chết. Hạnh phúc là phút thiêng liêng. Hạnh phúc tôi muốn cho đời, Ngài ơi xin dẫn đưa con tìm về chân trời khuất xa.

2. Yêu thương phận con người Ngài đã đến đem bình an, với tháng năm khốn cùng Ngài luôn luôn an ủi. Ngài che chở gian nguy, Ngài ban phúc cho con Ngài nâng đỡ thân con. Tình Chúa ôi đậm đà.