CHÚA LÀ SỨC MẠNH
(Tv 17, 8-9)
Hải Ánh

Chúa ơi, Chúa là sức mạnh đời con. Chúa ơi, Chúa nguồn cứu độ muôn dân. Chúa nên như thành lũy bảo vệ con. Xin chúc vinh gia nghiệp của Chúa muôn đời.

1. Tâm hồn con hân hoan, hướng về cung thánh chí linh. Con cầu xin khang ninh, suốt đời bên Chúa hiển vinh.

2. Con một lòng tin yêu kính thờ Danh Thánh tối cao, cho hồn con vươn lên, vững bền tin yêu Chúa hơn.